Звернення до Комітету Опору Диктатурі

                              ЗВЕРНЕННЯ
               до Комітету Опору Диктатурі

    13.01.2012                                         м. Київ

На 22 січня КОДом заплановано підписання Угоди про об’єднану опозицію.
«Українська Національна Рада» завжди пропонувала прийняти Угоду, щоб чітко зафіксувати мету і засади діяльності демократичних сил. Потім така пропозиція (з проектом тексту Угоди) була передана в КОД.
Тому ми вітаємо прийняття КОДом згаданого рішення і підтримуємо пропозицію Віталія Кличка об’єднатися не довкола розподілу округів, а виробити спільні ідейні засади.
ДО «УНР» звертається до КОДу з пропозицією:

1. Прийняти Угоду про взаємодію громадсько-політичних сил у єдиному форматі, до складу якого, крім політичних партій, повинні увійти впливові громадські організації. Проект Угоди додається.

2. Формат взаємодії має бути не ситуативним, а постійним і продовжити свою
     діяльність після парламентських виборів. Це дасть змогу незалежно від    
     результатів виборів не випустити ситуацію з-під контролю. Це, в свою чергу,
     дасть змогу не повторити помилок Помаранчевої революції, яка не
     встановила запобіжники для недопущення диктатури і забезпечення
     незворотності демократичних процесів.   

                              ЗВЕРНЕННЯ
               до Комітету Опору Диктатурі

    13.01.2012                                         м. Київ

На 22 січня КОДом заплановано підписання Угоди про об’єднану опозицію.
«Українська Національна Рада» завжди пропонувала прийняти Угоду, щоб чітко зафіксувати мету і засади діяльності демократичних сил. Потім така пропозиція (з проектом тексту Угоди) була передана в КОД.
Тому ми вітаємо прийняття КОДом згаданого рішення і підтримуємо пропозицію Віталія Кличка об’єднатися не довкола розподілу округів, а виробити спільні ідейні засади.
ДО «УНР» звертається до КОДу з пропозицією:

1. Прийняти Угоду про взаємодію громадсько-політичних сил у єдиному форматі, до складу якого, крім політичних партій, повинні увійти впливові громадські організації. Проект Угоди додається. 

 2. Формат взаємодії має бути не ситуативним, а постійним і продовжити свою
     діяльність після парламентських виборів. Це дасть змогу незалежно від    
     результатів виборів не випустити ситуацію з-під контролю. Це, в свою чергу,
     дасть змогу не повторити помилок Помаранчевої революції, яка не
     встановила запобіжники для недопущення диктатури і забезпечення
     незворотності демократичних процесів.  

     ДОДАТОК: Проект тексту Угоди.

 

Голова Демократичного об’єднання «Українська Національна Рада»

Юрій Пальчуковський

 

                                            У Г О Д А
                про взаємодію громадсько-політичних сил

                                             (проект)
Ми, керівники політичних партій та представники громадськості, усвідомлюючи реальну загрозу існуванню України як незалежної, соборної, демократичної держави, усвідомлюючи пріоритет консолідації української нації  і свою відповідальність перед поколіннями, полеглими за волю України, перед усіма нині живущими і ще ненародженими нашими дітьми та онуками, керуючись статтею 5 Конституції України про суверенітет народу, відкидаємо власні амбіції і виконуємо свій священний обов’язок взаємодіяти спільно та узгоджено в єдиному форматі з метою збереження та утвердження Української Держави на наступних засадах:
  1. Державницької ідеології, яка базується на національних інтересах та демокра-тичних цінностях:
–  пріоритетність інтересів українського народу над партійними та іншими інтере-сами.
– утвердження демократії, верховенства права, духовної та ідеологічної єдності української нації.        
– інтеграція України у світову спільноту на основі її національних ітересів.
   2. Системної координації дій, відкритості, рівноправного партнерства та відмови від взаємопоборювання.
   3. Захисту суверенітету та територіальної цілісності України.
   4. Відстоювання свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально- еконо-мічних і національно-культурних прав.
   5  Відстоювання української гуманітарної політики та української ідентичності.
   6. Відсічі будь-яким спробам встановлення іноземного контролю над стратегіч-ними підприємствами і галузями промисловості України.
  7. Збереження євроатлантичного вибору України та орієнтації на європейські       цивілізаційні цінності та виведення України в першу десятку найрозвинутіших країн світу за якістю матеріального, правового забезпечення, соціального розвитку, охо-рони довкілля, духовного розвитку, обороноздатності та конкурентоспроможності.
   8.  Створення та підтримки позитивного міжнародного іміджу України.
   9.  Спільного приходу до влади на всіх рівнях задля утвердження реального на-родовладдя.
     Ми зобов’язуємося виконувати цю Угоду без застережень. 
     Термін дії цієї Угоди – 1 (один) рік (із дня підписання) з правом пролонгації.
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply