Підтримайте Українську Національну Раду – Donate for the Ukrainian National Council

Підтримайте Українську Національну Раду

Перерахуйте благодійний внесок на картку Приватбанку 4246 0010 0073 3067
Одержувач: ДО УНР
Розрахунковий рахунок: UA853218420000026002000101107
ЄДРПОУ: 33150228

Що ви підтримуєте своїм внеском?

Українська Національна Рада (ДО «УНР» або УНРада) – це традиційний формат системної скоординованої взаємодії українських державницьких сил. Для ефективної діяльності УНРади ви можете підтримати нас регулярними платежами.

На що підуть кошти?

Зібрані кошти будуть витрачені на статутну діяльність громадсько-політичного демократичного обєднання «Українська Національна Рада», спрямовану, насамперед, на консолідацію всіх українців, які захищають українські національні інтереси та демократичні цінності.

Внески на рахунок ДО «УНР» – благодійні і поверненню не підлягають.

Дякуємо вам за підтримку.

***

Donate for the Ukrainian National Council: 

Transfer the charitable contribution to the card of Privatbank 4246 0010 0073 3067
Recipient: DO UNR Current account: UA853218420000026002000101107
USREOU: 33150228

What do you donate with your contribution?

The Ukrainian National Council (UNС or UNRada) is a traditional format of systemic coordinated interaction of Ukrainian prostate forces. For the effective operation of the UNR, you can donate us with regular payments.

What will the funds be used for?

The funds raised will be spent on the statutory activities of the socio-political democratic association “Ukrainian National Council”, aimed primarily at consolidating all Ukrainians who protect Ukrainian national interests and democratic values.

Contributions to the account of the UNR are charitable and non-refundable.

Thank you for your donating.

Be the first to comment

Leave a Reply