ЗАЯВА з приводу спроби знищення владою української мови і Української держави

01.10.2010                                                   
      Відповідно до ст. 11 Конституції України влада зобов’язана сприяти
консолідації української нації. Натомість, під прикриттям лицемірних
заяв Януковича про єдність українофобська влада цілеспрямовано діє
в протилежному напрямі: на розкол України. Яскраве свідчення цього
– представлений регіоналом О.Єфремовим, представником блоку
Литвина С. Гриневецьким та комуністом П. Симоненком проект
нового закону «Про мови в Україні», спрямований на знищення
української мови, державний статус якої закріплений у ст.10
Конституції України.

01.10.2010                                                  
      Відповідно до ст. 11 Конституції України влада зобов’язана сприяти
консолідації української нації. Натомість, під прикриттям лицемірних
заяв Януковича про єдність українофобська влада цілеспрямовано діє
в протилежному напрямі: на розкол України. Яскраве свідчення цього
– представлений регіоналом О.Єфремовим, представником блоку
Литвина С. Гриневецьким та комуністом П. Симоненком проект
нового закону «Про мови в Україні», спрямований на знищення
української мови, державний статус якої закріплений у ст.10
Конституції України.
     Законопроект нібито має на меті встановити рівноправність усіх
мов, що вживаються на території України у відповідності з
«Європейською хартією регіональних або меншинних мов».
У мовне законодавство вводиться поняття «регіональна мова», якій
хочуть надати, фактично, ті ж права, що й державній.
     Згаданий законопроект суперечить не лише Основному Закону,
а й рішенню Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня
1999 р., в якому чітко ро-з’яснено порядок застосування
української мови:
    1. Положення частини першої статті 10 Конституції України, за
яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба
розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим
засобом спілкування на всій території України при  здійсненні
повноважень органами державної  влади та органами місцевого
самоврядування (мова актів,  роботи,  діловодства,
документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного
життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10
Конституції України).
    
     2. Виходячи з положень статті 10  Конституції України та
законів  України  щодо гарантування застосування мов в Україні,
в тому числі у навчальному процесі, мовою  навчання  в
дошкільних, загальних  середніх,  професійно-технічних та
вищих  державних і комунальних навчальних закладах України
є українська мова.
     У державних  і комунальних  навчальних закладах поряд з
державною  мовою  відповідно  до положень  Конституції
України, зокрема  частини  п'ятої  статті  53,  та  законів  України,
в навчальному  процесі  можуть  застосовуватися  та вивчатися
мови національних меншин.
     3. Рішення Конституційного Суду  України  є  обов'язковим
до виконання  на  території  України,  остаточним  і  не  може
бути оскарженим.

     Крім того, автори законопроекту свавільно трактують вимоги
самої «Європей-ської хартії», згідно з якою під захист доцільно
взяти саме українську мову, вжи-вання якої штучно
обмежується, а її державний статус грубо порушується.  
     Натомість, у проекті закону «червоною ниткою»
простежується намагання підтягнути до статусу другої
державної не ті мови, які потребують законодавчого захисту,
а лише одну мову, яка такого захисту не потребує –  російську.
      Ми засуджуємо спробу зруйнувати фундамент української
нації – її мову. Мова – головний ідентифікаційний код нації.
Такі зазіхання становлять загрозу цілісності, безпеці й
самому існуванню Української нації і Української держави.
      Закликаємо всіх дати рішучу відсіч антиукраїнській
вакханалії внутрішніх ворогів України!
    

Голова ДО УНР                                        Юрій Пальчуковський

Be the first to comment

Leave a Reply